החזרי מס ותכנון מס

תכנון מס נכון עשוי לחסוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים. כחלק מתכנון המס מתבצעת בדיקה מקיפה של החזרי מס. החזרי מס הם למעשה כספים אותם מקבל עצמאי או שכיר בחזרה ממס  הכנסה במידה ושילם בשנה מסוימת יותר מיסים ממה שהיה חייב על פי התקנות השונות. החזר המס מועבר אל חשבון הבנק של המבקש לקבל החזרי מס לאחר שליחת הטופס הרלוונטי או הדו"ח השנתי אל מס הכנסה ובדיקתו על ידי פקיד השומה האזורי.

מי זכאי להחזרי מס?(שכירים)

·         מי שעבד רק בחלק משנת המס, אך המס שקוזז לו מן השכר היה גבוה יותר עקב הסתמכות המעסיק על הממוצע השנתי
·         מי שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי ודרך חישוב המס שלו היא שונה
·         מי שיכול להוכיח כי חלק מההוצאות שלו שלא כוסו על ידי המעסיק, היו לצרכי  עבודה. לדוגמה – ספרות מקצועית, דמי חברות בלשכת עורכי הדין וכו'
·         מי שנזקפו לזכותו הפרשי שכר או מעוניין לפרוס דמי פדיון חופשה על טווח שנים גדול יותר
·         עצמאי שהפך לשכיר עקב הפסד עסקי, יכול לקזז את ההפסדים מן העסק אל מול הכנסות מעבודה כשכיר
·         לפי תקנות מס הכנסה, פיצויי פיטורין או מענקי פרישה פטורים ממס עד לתקרה הנקבעת לפי מספר שנות הוותק

מי עוד זכאי להחזרי מס?(שכיר או עצמאי(

·         מי שהפקיד לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח חיים. כאן יש להבדיל בין ניכוי מס המקטין את המס לתשלום על הסכום שהופקד ומתחשב במשכורת של המפקיד ומדרגת המס בה הוא נמצא ובין זיכוי מס אשר אינו תלוי משכורת. כמו כן, במקרה של הפקדה לקרן השתלמות, קיים גם פטור על הרווחים עצמם עד לתקרה המתעדכנת משנה לשנה.
·         מי שתרם למוסד מוכר כמה מאות שקלים בשנה (נכון לסוף 2013, כ – 380 ש"ח), זכאי לפטור ממס בגובה 35% מן התרומה
·         מי ששילם פרמיה עבור ביטוח משכנתא
·         חיילים משוחררים זכאים ליחידות זיכוי במס הכנסה במשך 36 החודשים שלאחר שחרורם
·         סטודנטים זכאים ליחידות זיכוי בהתאם לתואר אותו למדו במשך השנה שלאחר סיום התואר (כחצי נקודה לתואר שני ונקודה אחת לתואר ראשון).
·         הורים לילדים נטולי יכולת עקב שיתוק, פיגור שכלי, עיוורון וכו'זכאים גם כן לנקודות זיכוי
·         ניתן לקזז מס ששולם במקור עבור רווחים מניירות ערך כגון קרנות נאמנות או מניות כנגד הפסדים שנוצרו באותה השנה או בשנים קודמות
·         מי שמתגורר בישובי פיתוח לפי רשימה המעודכנת כל שנה בתקנות מס הכנסהזכאי גם כן לנקודות זיכוי
·         עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי לפי משך שהותו בארץ למשך 42 חודשים מרגע עלייתו ארצה

מכיוון שכל נושא החזרי המס הוא נושא מורכב יחסית שיש בו תקנות שונות ומשונות, מוטב לפנות אל גורם מקצועי כגון רואה חשבון או יועץ מס אשר מכיר היטב את התקנות הללו ויודע אילו מסמכים בדיוק יש לצרף לכל אחת מן הבקשות השונות. בעוד עצמאיים בדרך כלל נעזרים ברואה חשבון אשר מתחשב בכל החזרי המס להם זכאי בעל העסק כבר בזמן כתיבת הדוח השנתי (טופס 1301), שכירים בדרך כלל יעדיפו להשתמש בטופס 135 המיועד אך ורק להחזרי מס עבור מי שאין לו הכנסות ממקורות אחרים. אל טופס 135 יש לצרף את כל האישורים הנדרשים בנוגע לפטורים השונים או לנקודות הזיכוי, כמו גם את טופס 106 בו רשומות כל המשכורות השונות ששולמו  על ידי המעסיק והמס שנוכה מהן.
כמו כן, בני זוג שאחד מהם הוא עצמאי והשני שכיר, יכולים להשתמש בדו"ח השנתי ולכלול בו החזרי המס של שניהם. 

אם אתם מחפשים המרת כסף – יש דרך אפשרית גם אונליין