הגשת דוח שנתי

הדו"ח השנתי הוא אחד מאבני היסוד של ניהול תקין של הנהלת חשבונות. זהו כלי חשבונאי ראשון במעלה מבחינת רשויות המס למעקב ולפיקוח, אך הוא גם כלי שמסייע לכם בעלי העסקים לקבל תמונה מהימנה על ההתנהלות העסקית.

במשרד שלמה אליאס רואי חשבון אנחנו גאים לומר כי לאורך למעלה מעשור מגיש משרדנו בממוצע יותר מ-1000 דו"חות שנתיים בשנה קלנדרית אחת. הכמות העצומה הזאת מעניקה לנו יתרון אדיר בשוק ראיית החשבון. הכלים, הניסיון, והידע המתעדכן בתדירות תכופה הופכים את משרדינו לאחד הגופים המקצועיים ביותר בנושא של הגשת הדו"ח השנתי.

מהו בעצם הדו"ח השנתי? הדו"ח השנתי הוא סיכום הכנסותיו של העצמאי או בעל העסק אל מול הוצאותיו בשנה החולפת. הוא ישמש את פקיד השומה על מנת לחשב מהי ההכנסה ממנה ייגזר שיעור המס בו תחוייבו. לאור זאת, ברור שאחת ממטרות העל שלנו הינה לכלול בדו"ח במסגרת החוק את מירב ההוצאות המגיעות לכם, וזאת על מנת לצמצם את תשלום המס בהתאם למסגרת הרגולטורית שקבע המחוקק.

את הדו"ח חייב להגיש כל אדם, למעט שכירים, וזאת לאחר מספר חודשים בתום השנה הקלנדרית אליה מתייחס החוק. אי הגשה במועד עלולה לגרור סנקציות (קנסות בגין פיגורים, עיקולים) ולכן חשוב שתעבדו בצורה מקצועית על הדו"ח וזאת כדי להמנע ממפגש לא נעים עם הרשויות.

במשרד שלמה אליאס רואי חשבון צברנו קילומטראז' אדיר בעריכת דו"חות שנתיים לסוגים שונים של עוסקים פטורים, עוסקים מורשים וחברות. ניסיון זה עומד לרשותכם כדי להגיש דו"ח העומד בכל דרישות החוק כולל אסמכתאות כגון תלושי משכורת של אותה שנת מס, דו"חות רווח והפסד, הצהרת הון, תשלומים לקופות גמל ועוד, וכל זאת בנוסף לנספחים. ריבוי המרכיבים בדו"ח מצריך גישה יסודית, מקצועיות וידע עדכני  – תכונות אותן רכשנו לאורך שנים של עבודה בתחום וגם בכובענו כמנהלי אגפים ובכירים לשעבר ברשויות המס.

כמובן, לאחר עריכת הדו"ח השנתי נגיש אותו עבורכם בצורה מקוונת וכן פיזית לפקיד השומה הרלבנטי. חשוב לזכור, כיום קיים סינכרון בין הגופים הרגולטוריים כך שהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מדווחת בעצם לביטוח הלאומי ומשפיעה על סוגיות כמו קצבאות (דמי אבטלה, דמי לידה, דמי מילואים), הנחות בארנונה ובגני ילדים וכיו"ב.

עם השנים, הגשת דוח שנתי לרשויות המס בישראל הפך לדבר מורכב יותר ויותר.
ועל כן נדרשת בהכנתו מקצועיות רבה.

כיום, בעל עסק עצמאי / בעל חברה חייב להגיש דוח לרשויות המס, הן באופן ידני והן באופן מקוון (דרך האינטרנט או דרך מייצג).
בנוסף, כיום הדוח השנתי שמוגש למס הכנסה מדווח ישירות למוסד לביטוח לאומי, ויש לכך השלכות לענין קצבאות למיניהם (כגון דמי אבטלה, דמי מילואים, דמי לידה) , יש לכך השלכות לענין הכנסות אחרות שישנן כגון הכנסות כשכיר הכנסות כמשכירי דירות הכנסות מניירות ערך וכדומה
יש לכך השלכות לענין קבלת סיוע בהנחות בגני ילדים , הנחות בארנונה וכדומה
ויש לכך השלכות רבות , ואפילו רבות מדי שקצרה היד מלהרחיב על כך בדף זה.

משרדינו מגיש מעל 1000 (!!!!!) דוחות שנתיים בשנה כבר מעל 12 שנה!!!!!
יש לנו הנסיון הרב ביותר להגשת דוח שנתי מכל סוג שהו לרשיות המס, והיכולת להגן על נתוניו או להסבירו לרשויות המס בעת הצורך.

דוח שנתי – נשמח להעניק לכם מניסיונו בעניין הדוחות השנתיים.

אנו מבצעים שרותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים הכוללים מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ודוחות התאמה למס לכל סוגי החברות, השותפויות והעמותות במשק.

ערב הגשת הדוחות הכספיים, משרדנו בוחן את השלכות קבלת האשראי, המיסים, והשלכות שונות של הנתונים הכספיים העולים מהדוחות הכספיים.
בגלל העובדה שמשרדינו מעניק גם שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר באופן שוטף, ישנו סינכון מהיר ויעיל לצורך עריכת הדוחות הכספיים.
בנוסף, משרדינו גם מבצע שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים בינלאומיים, לצורך השקעות זרות, ולצורך הגשה לרשויות המס בעולם.

עוסק מורשה

כל השאלות והתשובות על דוח שנתי

לפני שנענה על כל התשובות על הדוח השנתי, ראשית חובה עלינו להסביר מי חייב בהגשתו, את הדוח יגיש כל מי שמאוגד בתור עצמאי על כל סוגיו, או שיש לו הכנסות מהשכרת נדל"ן או רווחים מהבורסה או רווחים מחו"ל.
בעצם יוצא כי כולנו צריכים להגיש את הדוח הנ"ל מלבד מי שמוגדר כשכיר. הדוח בעצם מציין את ההכנסות של אותו עסק אל מול ההוצאות של אותו עסק, את הטופס אנו ממלאים באופן טכני על גבי טפסים רבים של רשות המיסים בישראל.

למה מגישים את הדוח?

דוח שנתי משרת את מס הכנסה בצורה הטובה ביותר, הוא בעצם מסכם את סך ההוצאות מול סך ההכנסות בעסק. מעבר לכך הוא יכול לעזור לנו לקבל פרופורציה על התזרים שלנו בעסק.

מי מחויב להגיש את הדוח השנתי?

באופן כללי, כל מי שאינו מוגדר שכיר, יהיה עליו להגיש את הדוח השנתי לרשויות המס, תוך מספר חודשים בודדים מקבלת הדוח.

האם חובה להגיש את הדוח?

כל עוד אתה מוגדר כבעל עסק פטור או מורשה יהיה עלייך להגיש את הדוח למס הכנסה, באם לא תגישו בזמן אתה עלול לקבל קנסות בגין פיגור ואף להגיע לכדי עיקולים וצווי הזמנה לבית משפט.

מי מכין את הדוח השנתי?

התשובה לגבי שאלה זו אינה חד משמעית, אתה יכול לפנות לרואה חשבון שיכתוב לך את הדוח ואתה יכול למלא את הדוח בעצמך. אך חשוב לדעת ולזכור כי הדוח השנתי כולל אסמכתאות כגון תלושי משכורת של אותה שנת מס, דוחות רווח והפסד, הצהרת הון, תשלומים לקופות גמל ועוד, וכל זאת בנוסף לנספחים.
לכן כשאנו מכינים את הדוח לבד, עלינו להימנע מטעויות שעלולות לעלות לנו ביוקר, העדיפות כמובן שרואה חשבון יכתוב את הדוח, המטרה שלנו להיות כמה שיותר יסודיים, דוח לא תקין שהוגש לרשויות עלול לגרור אחריו, קנסות וצווי בית משפט.

האם דוח שנתי עולה הרבה כסף?

אם אתה שוכר את שירותי של רואה חשבון או מנהל חשבונות, אתה וודאי נהנה במשך כל השנה מהכנת דוחות מסודרים לגבי חודש בחודשו. אם אינכם שוכרים את שירותיהם  של מנהל חשבונות או רואי חשבון, אתם יכולים לברר את המחירים של הדוחות השנתיים מברור קצר ברשת האינטרנט.

איך מגשים את הדוח?

את שידור הדוח אנו יכולים להעביר באופן מקוון באתר של מס הכנסה באמצעות רשת האינטרנט, אך זה יהווה רק גורם ראשוני, כי את הדוח בסופו של דבר יש צורך גם להגיש לפקיד המס באופן פיזי. חלקכם לא יוכלו להגיש את  הדוח באופן מקוון, עליכם לוודא זאת מראש.

עוסק פטור, מורשה או חברה

אם אתם מאוגדים בתור חברה, עוסק פטור או עוסק מורשה שימו לב כי אתם צרכים לשלם מקדמות כבר במהלך שנת המס, למרות שברוב המקרים עוסק פטור יכול לקבל הקלות מסוימות שיכולות לפטור אותו מתשלומים אלו.